Regulamin

JakRobićZdjęciaTelefonem oferuje swoje produkty za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się w domenie jakrobiczdjeciatelefonem.pl („Sklep”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez klientów przeglądających zawartość Sklepu lub składających zamówienia z naszego Sklepu, składania zamówień na oferowane przez nas produkty oraz warunki ich dostawy lub ich reklamowania.

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować możesz to uczynić poprzez formularz w  zakładce kontakt,lub bezpośrednio: kontakt@jakrobiczdjeciatelefonem.pl

Pełne dane firmy – właściciela sklepu:

GARTES Jerzy Czesław Gulczyński

Mieczewo 62-022

ul. Wichrowa 7

NIP: 9720129324

REGON: 251532283

Zakładając konto w naszym Sklepie akceptujesz niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności. Zapoznaj się z ich treścią i nie dokonuj zakupu naszych produktów jeżeli nie akceptujesz Regulaminu lub Polityki Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem wskazanym przez nas, jednak nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia udostępnienia jednolitego tekstu Regulaminu w Sklepie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma wpływu na warunki umów zawartych przed dniem ich wejścia w życie.

Sprzedawane przez nas produkty

Sprzedawane przez nas produkty są cyfrowe. Kupując szkolenie otrzymujesz dostęp do nagrań wideo w kokpicie użytkownika dostepnego pod adresem: jakrobiczdjeciatelefonem.pl/kokpit

Założenie konta w Sklepie

Nabycie oferowanych przez nas towarów wymaga założenia konta w Sklepie albo podania danych osobowych oraz danych dot. adresu rozliczeń przy zakupie danego produktu. Założenie konta skraca jednak proces zamawiania a ponadto wyłącza konieczność każdorazowego podawania danych przy składaniu kolejnego zamówienia, oraz daje korzyści w postaci rabatów i dostępu do wyjątkowych promocji przeznaczonych tylko dla zarejestrowanych użytkowników sklepu.

Założenie konta wymaga podania adresu e-mail oraz ustanowienia hasła do konta (najlepiej min. 8 znaków zawierające duże oraz  małe litery oraz cyfry i znaki specjalne), możesz je także założyć poprzez Facebooka. Zakładając konto zobowiązujesz się dostarczyć pełne i aktualne informacje o sobie.

Nie możesz przenieść uprawnień do swojego konta utworzonego w Sklepie na nikogo innego oraz zezwalać nikomu innemu na korzystanie z niego. Powinieneś chronić bezpieczeństwo swojego konta oraz zabezpieczającego je hasła, nie powinieneś udostępniać nikomu hasła do konta w Sklepie.

Możesz zarejestrować się w naszym Sklepie oraz nabywać oferowane produkty jeżeli posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych (jesteś pełnoletni). Jeżeli jesteś osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, możesz nabywać produkty dopiero po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.

Jeżeli działasz w imieniu organizacji, osoby prawnej lub innego podmiotu, powinieneś być uprawniony do korzystania ze Sklepu oraz do działania w ich imieniu.

Po utworzeniu konta, będziesz mógł spersonalizować profil konta, który ułatwi kolejne zakupy np. podać dodatkowe informacje, adresy dostawy lub numery kontaktowe lub określić preferowaną formę płatności.

Składanie zamówień

Kliknięcie przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Zawarcie umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Ciebie potwierdzenia zamówienia. Jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia, np. z uwagi na wyczerpanie produktów, powiadomimy Cię o tym drogą e-mail oraz niezwłocznie, zwrócimy Twoją wpłatę. W takiej sytuacji  istnieje również możliwość zamiany produktu na inny, dokonując stosownych rozliczeń w zakresie różnicy cenowej. Zastrzegamy, że zamówione produkty wysyłamy po opłaceniu pełnej ich ceny.

Zamówienia realizujemy na terenie Polski/na terenie Wybranych krajów Unii Europejskiej – dostępność dostawy na dane terytorium możesz każdorazowo sprawdzić w opcjach dostawy.

W naszym Sklepie oferujemy kilka możliwości płatniczych:

  • Przelew tradycyjny (czas realizacji zamówienia może się wydłużyć ze względu na  czas księgowania oraz weryfikacji płatności)
  • Szybkie płatności za pośrednictwem platformy CashBill umożliwiającej płatność  także blik.

W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności.

Prawa własności intelektualnej

Zdjęcia, opisy a także inne informacje w możliwie najdokładniejszym zakresie odzwierciedlają produkty oferowane przez nas w Sklepie. Zobowiązujemy się dokładać wszelkich starań, aby prezentowane informacje dotyczące produktów były aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych produktów, w szczególności prawa własności intelektualnej do nazwy, znaków towarowych, domeny, formy, grafiki, artykułów, zdjęć, należą do nas bądź naszych partnerów handlowych. Ich kopiowanie, rozpowszechnianie może naruszać nasze prawa lub prawa naszych partnerów handlowych.

Przesłane informacje

Zakazane jest dostarczanie, przesyłanie, przekazywanie przez użytkowników Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Jeżeli dowiedziałeś się o jakimkolwiek bezprawnym działaniu innego użytkownika powinieneś nas niezwłocznie o tym poinformować wysyłając e-maila na adres podany na wstępie Regulaminu.

Mamy prawo do moderowania lub usuwania całości lub części wypowiedzi oraz innych treści umieszczonych w Sklepie, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub dobre obyczaje bądź mogą godzić w nasze dobre imię bądź narażać nas na jakąkolwiek odpowiedzialność.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu są następujące:

  1. Dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet;
  2. Przeglądarka internetowa.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z prawem zawierając umowę na odległość masz 14 dni na zwrot zakupionych produktów od momentu kiedy wejdziesz w ich posiadanie.
W przypadku produktów cyfrowych aby uzyskać dostęp natychmiastowy do szkolenia musisz zrzec się prawa do odstąpienia od umowy, co też czynisz akceptując ten regulamin.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa odstąpienia od umowy poinformuj nas o tym przed złożeniem zamówienia, gdyż akceptacja regulaminu potwierdza rezygnację.

O zwrocie produktu należy nas poinformować mailowo lub poprzez formularz kontaktowy.
Wiadomość powinna zawierać nazwy zwracanych produktów, numer zamówienia w przypadku klientów niezarejestrowanych oraz rachunek bankowy na który mamy zwrócić wpłatę.

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwracanego przez  Ciebie produktu, zwrócimy Ci otrzymane płatności, z wyłączeniem kosztów dostawy.

Pamiętaj, aby produkt został odesłany przed upływem czternastu dni od jego otrzymania.

Pamiętaj także o tym, że odpowiadasz za zmniejszenie wartości produktu, wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech czy funkcjonowania tego produktu.

W przypadku zwrotu używanych produktów zwroty nie będą uznawane a odesłanie przesyłki nastąpi na koszt kupującego.

Procedura reklamacji

Każdą reklamację możesz przekazać nam pisemnie lub e-mailem na adresy wskazane na początku Regulaminu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Postaramy się rozpatrzyć Twoją reklamację jak najszybciej, obiecujemy, że nie zajmie nam to dłużej niż czternaście dni. Odpowiedź na reklamację otrzymasz na adres e-mail przypisany do Twojego konta w Sklepie lub poprzez e-mail, a jeżeli te dane nie będą nam znane – pisemnie.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na Twoja korzyść naprawimy lub wymienimy reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwrócimy Ci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Możesz zamiast zaproponowanego przez nas sposobu usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Ciebie będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

Produkty sprzedawane w naszym Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta bądź dystrybutora. Sami nie udzielamy żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane za pośrednictwem Sklepu produkty.

W przypadku produktów, na które producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, możesz reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku będziesz reklamował produkt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a my będziemy tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

Prawo właściwe i polubowne rozwiązywanie sporów

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie,
Zasady korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń możesz sprawdzić pod adresem:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny:
Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Przykładowo, przysługują Ci następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
  2. Wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspekcji handlowej);
  3. Pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

 Kody rabatowe

Kupony rabatowe można otrzymać na kilka sposobów na przykład otrzymując go w newsletterze. Minimalna kwota zamówienia, dla której możliwa jest aktywacja kodu rabatowego to 200pln. Wyjątkiem mogą być kupony specjalne tzw. okolicznościowe – takie kupony mogą mieć obniżony wymagany minimalny próg zakupowy.

Zwiększ swoją kreatywność i umiejętności fotograficzne dzięki praktycznym ćwiczeniom.

Zeszyt ćwiczeń fotograficznych